• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Vore 6 kollegier

5 af vores kollegier er selvejende institutioner og drives efter de regler, der er gældende for selvejende ungdomsboliginstitutioner, opført med offentlig støtte.

1 kollegie (Alssund-kollegiet) er opført efter reglerne om almene ungdomsboliger.

Hvert kollegium udgør en økonomisk selvstændig enhed og ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som er udpeget/indstillet af Sønderborg byråd, uddannelsesinstitutionernes ledelse og kollegiets beboere.

Beboerne (kollegianerne) har selvstyre i kollegiets indre anliggender gennem et beboerråd, valgt blandt og af beboerne på de respektive kollegier.

 

Vore ungdomsboliger

Vi formidler udlejning af ungdomsboliger for flere af kommunens boligforeninger.

Vi tilbyder ungdomsboliger i Sønderborg Kommune - se her

En ungdomsbolig udlejes til unge under uddannelse. En ungdomsbolig er oftest beliggende i et fællesskab med andre boligtyper som f.eks. almennyttige lejerboliger, senior boliger eller lignende.