• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Personale

 

Vagttelefon 
(for beboere ved uopsættelige forhold uden for normal arbejdstid)

    tlf. 30 63 49 05

Niels
Direktør

Nielsstaff.jpg

 

tlf. 74 42 48 49
niels@sbsyd.dk

 

Morten
Bygningsinspektør


 Mortenstaff.jpg   tlf. 74 42 48 49
morten@sbsyd.dk

 

Janne
Kontorassistent/korrespondent

 

 Jannestaff.jpg   tlf. 74 42 48 49
janne@sbsyd.dk

 

Mette
Kontorassistent/korrespondent

 

 mettestaff.jpg

 

tlf. 74 42 48 49
mette@sbsyd.dk

Sigrid
Studentermedhjælper

 Sigrid2.jpg  

tlf. 74 42 48 49
trainee@sbsyd.dk

Jens
Ejendomsfunktionær

Ungdoms-kollegiet

 Jensstaff.jpg                                     

tlf. 21 72 65 93 
ukservice@sbsyd.dk

Hans-Jørgen
Ejendomsfunktionær

Sønderskov- og Handels-kollegiet

 HansJørgenstaff.jpg   tlf. 21 72 65 94
skservice@sbsyd.dk
hkservice@sbsyd.dk

Allan 
Ejendomsfunktionær

Alssund-kollegiet

 Allanstaff.jpg  

tlf. 21 72 65 91 
akservice@sbsyd.dk

Henrik
Ejendomsfunktionær

Damgade- og Humlehøj-kollegiet

 Henrikstaff.jpg  

tlf. 20 27 49 97 
dkservice@sbsyd.dk
hukservice@sbsyd.dk


Rengøring

     

Dorthe
Rengøring

 Dorthestaff.jpg