• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

For at søge fremleje skal det dokumenteres, at både fremlejegiver og fremlejetager er studieaktive i fremlejeperioden.

Gyldig fremlejegrund er dokumentation for orlovserklæring, praktikaftale eller udvekslingsaftale.

Rettigheder og forpligtelser er ikke begrænset til lejemålet, men er også gældende for fællesarealer. Vi henleder opmærksomheden på, at fremlejetageren er erstatningsansvarlig for alle skader forvoldt af ham/hende og eventuelle gæster, både på inventar i lejemålet og for inventar i de øvrige lokaler i ungdomsboligerne, dog således at kollegiet altid vil holde fremlejegiveren ansvarlig for skader, og denne er henvist til at gøre krav gældende mod fremlejetager. I øvrigt henviser vi til den oprindelige lejekontrakt for lejemålet.

Huslejen for lejemålet opkræves automatisk hos fremlejetager, såfremt fremlejegiver afmelder sin betaling hos betalingsservice. Husdyrhold er ikke tilladt.

Fremlejetager hæfter overfor fremlejegiver ved efterbetaling for vand, el og varmeregnskab. Fremlejegiver hæfter overfor kollegiet for efterbetaling af vand, el og varmeregnskab.

Manglende betaling fritager ikke fremlejegiver for det juridiske ansvar for betaling. Huslejen må ikke overstige den til enhver tid gældende leje. Der må ikke opkræves ekstra for evt. møblering.

Når nedenstående fremlejeaftale er udfyldt, skal den sammen med studiedokumentation sendes til administrator: StudieBolig Syd, Skovvej 20, 6400 Sønderborg.

Hent fremlejekontrakt her

Andet

Kollegieboligerne er opført med statsstøtte og er kun for unge under uddannelse og som er SU-berettigede.

Man underskriver en lejekontrakt, som i pkt. 4 informerer om, at boligerne ikke må lejes ud til andre uden udlejers samtykke (i dette tilfælde StudieBolig Syd's).

Og derfor må boligerne heller ikke "lejes ud", så man driver virksomhed eller tjener på leje/fremleje af kollegieboligen.

Det betyder bl.a. at det ikke er tilladt at benytte sig af airbnb, når man bor på kollegiet.