• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Det har kollegiet forsikret

Kollegiet har en forsikring, som dækker bygninger, hårde hvidevarer, maskiner og det inventar, der tilhører StudieBolig Syd.

Opstår der en skade på vores ejendom, skal du hurtigst muligt melde det til din pedel.

Det er vigtigt, at du straks melder alle skader til pedellen. Ellers kan du risikere, at det bliver dig, der kommer til at betale, selvom forsikringen egentlig dækker.

Selvrisiko

Ligesom der sikkert er en selvrisiko på din private forsikring, er der også ved vores forsikring et beløb, du selv kan komme til at dække, når der sker skader i din bolig.

 

 

Hvad skal du selv forsikre?

StudieBolig Syd anbefaler, at du selv tegner en indboforsikring (familieforsikring), der som minimum dækker:

Dit indbo

Skal omfatte alle dine ejendele: møbler, tv, cykler, tøj osv. for skader efter brand, vandskade, storm eller tyveri.

Din egen indboforsikring skal også dække rengøring og flytning af dit indbo efter fx. vandskade og brand.

Vores forsikring dækker ikke lejerens indbo. Heller ikke det, der står i kælderrum. Hvis der f.eks. er brand i din lejlighed, dækker vores forsikring altså selve lejligheden, men IKKE dit indbo - det skal du selv forsikre.

Genhusning

Hvis din bolig er ubeboelig i en periode fx. på grund af brand eller vandskade, dækker vores forsikring udgifterne til den ubeboelige lejlighed. Men det er din egen forsikring, der skal dække huslejen på din nye, midlertidige bolig og udgifter til ind- og udflytning.

Ulykkesforsikring

Hvis du kommer til skade og får varige mén som følge af en ulykke, vil der kun i sjældne tilfælde være en skadevolder at kræve erstatning fra. Det gælder også ulykker, der sker på kollegiernes grund.

Derfor anbefaler vi, at du tegner en ulykkesforsikring inkl. tandskade.

Det er en god ide at sørge for, at dine private forsikringer altid svarer til dit aktuelle behov. For at være helt sikker på at det er tilfældet, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Husk også at melde adresseændring til forsikringsselskabet.

Læs mere om forsikringer her