• slide-1.jpg
 • slide-2.jpg
 • kk-slider2.jpg
 • kk-slider3.jpg
 • kk-slider1.jpg

Læs før du søger

Hvem kan søge en bolig?

 • Alle, der søger ind ved en uddannelse, som er anerkendt af Statens Uddannelsesstøtte som støtteberettiget
 • Alle, der søger/opnår en lærlinge- eller elevuddannelse
 • For ansøgere til flerrums-boliger kræves der kun, at den ene part er under uddannelse

Boligtyper

 • Værelser og 1-rumsboliger kan kun søges/bebos af enkeltpersoner
 • 1½-rums boliger kan søges/bebos af enkeltpersoner, par eller enlig forsørger med 1 barn
 • Flerrumsboliger kan søges/bebos af par eller enlig forsørger med børn

Hvordan er chancen for en bolig?

 • Indsend ansøgningen så hurtigt som muligt (max. 1 år før forventet start)
 • Søg på alle boligtyper
 • Søg indflytning op til 2 måneder før påbegyndelse af uddannelse
 • Tilflyttere tilgodeses før lokalboende i Sønderborg-området

Opmærksomheden henledes på følgende

 • Er ansøgningen mangelfuldt, urigtigt eller ufuldstændigt udfyldt bliver den annulleret
 • Oplysningernes rigtighed er angivet på tro og love
 • Indstillingsudvalget forbeholder sig ret til at foretage kontrol af de opgivne oplysninger
 • Er ansøgeren under 18 år, kræves forældres/værges underskrift (fremsendes separat)

Behandling af ansøgere

 • Når vi har modtaget en ansøgning, behandles den efter fastlagte indstillings-kriterier
 • Ansøgerens nuværende bopæl, uddannelsesstart og ønsket indflytningsdato

Tildeling af boliger

 • Ledige boliger tilbydes først interne ansøgere
 • Derefter tilbydes ledige boliger til ansøgere, der har over 40 km til uddannelsesstedet
 • Slutteligt tilbydes ledige boliger til øvrige ansøgere
 • Tilbudsbrev skal besvares inden for 3 dage – i modsat fald tilbydes boligen til anden side
 • Efter accept fremsendes lejekontrakt samt indbetalingskort til dækning af depositum og 1. måneds husleje